Všeobecné obchodní podmínky

Platné od 1.5.2014

Provozovatel:

Ing. et Ing. Martin Janošík
Střední Novosadská 183/39a
779 00, Olomouc

mobil:   +420 777 746 752
e-mail:  martin@paragliders.cz
web:      www.letsnami.cz

IČ:  02764113
ČÚ: 1171538037/3030
neplátce DPH

1. Vznik smluvního vztahu

Ing. et Ing. Martin Janošík, dále jen provozovatel, zajišťuje tandemové lety na padákovém kluzáku a s tím související služby prezentované na stránkách www.letsnami.cz. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem vzniká zaplacením kupní ceny služby. Koupí služby zákazník potvrzuje, že souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami. Služby může zákazník koupit pro sebe nebo pro třetí osobu.

2. Koupě a rezervace služeb

Zákazník si může zakoupit službu na stránkách www.letsnami.cz nebo e-mailem, telefonicky popřípadě osobně a obdrží poukaz na tandemový let. Rezervací se rozumí domluva s pilotem na určitý den a čas k uskutečnění letu. Při rezervaci je nutné uvést unikátní číslo poukazu. Je možné rezervovat let přímo, v tomto případě je nutné uhradit službu pilotovi osobně na místě setkání před uskutečněním letu. Rezervaci termínu tandemového letu si zákazník domlouvá e-mailem nebo telefonicky a to do data platnosti poukazu. Pokud v této lhůtě zákazník neprovede rezervaci nebo nepožádá o prodloužení poukazu, ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby, a to bez nároku na jakoukoli náhradu.

3. Platnost

Provozovatel prodává časově otevřené poukazy. Zákazník má možnost vybrat si jemu vyhovující termín s ohledem na meteorologické podmínky pro daný den. Každý poukaz je platný 12 měsíců od data zaslání či osobního převzetí. Pokud není zákazník nebo obdarovaný schopen využít poukaz do vypršení doby platnosti, může požádat o prodloužení platnosti poukazu. Platnost poukazu může být prodloužena pouze na základě písemné (e-mailové) žádosti zaslané na adresu uvedené na stránkách www.letsnami.cz a doručené nejpozději poslední den platnosti poukazu. V případě, že držitel poukazu nevyužije službu po dobu platnosti poukazu má se za to, že se poskytnutí služby vzdává bez nároku na náhradu.

4. Průběh služby

Veškeré informace o průběhu služby (letu) jsou uvedené na internetové stránce www.letsnami.cz.

5. Omezení

Hmotnost pasažéra od 20 do 125 kg, věk minimálně 6 let. U osob mladších 18 let je vyžadován souhlas zákonného zástupce. Tandemový let nesmí absolvovat lidé trpící epilepsií a srdečními chorobami a také osoby s těžkým mentálním postižením. Potvrzení o lékařské prohlídce není po klientech vyžadováno.

6. Bezpečnost

Veškerých aktivit se zákazník účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost. Provozovatel má sjednáno zákonné pojištění na škody způsobené třetím osobám pro komerční provoz tandemového padákového kluzáku.

7. Storno podmínky

Zarezervovaný termín může zákazník stornovat nejpozději 12 hodin před realizací služby. V opačném případě je poukaz neplatný a let nelze uskutečnit. Provozovatel má právo službu z objektivních důvodů stornovat (nevyhovující počasí, technické poruchy vybavení apod.) i v době kratší než 12 hodin před její realizací. V takovém případě bude zákazník ihned kontaktován a domluví se nový termín služby. Při stornování služby není provozovatel odpovědný za veškeré vzniklé náklady s tím spojené (např. dopravu apod.). Zákazníkům poskytuje v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodů. Zákazník má právo bez udání důvodu poukaz vrátit do 14-ti dnů od obdržení dárkového poukazu. Peníze vám budou obratem zaslány zpět, a to bankovním převodem. Zákazník může ve lhůtě 2 měsíců od data nákupu služby požádat o vrácení peněz. Za storno objednávky bude zákazníkovy účtován manipulační poplatek v hodnotě 500 Kč. Poplatek bude odečten z částky, která bude zákazníkovi vrácena.

8. Změna termínu

Zákazník může během platnosti poukazu změnit již objednaný termín let. Provozovatel si nebude za tuto operaci účtovat žádné poplatky. Při změně termínu zákazníkem je nutné, aby zákazník e-mailem nebo telefonicky kontaktoval provozovatele a domluvil si s ním náhradní termín. Zákazník má povinnost dostavit se ve sjednaném termínu (datum a čas) na místo konání služby. Pokud tak neučiní, je služba považována za vybranou bez jakékoliv náhrady škody či nároku na náhradní termín.

9. Ceny

Cena služby je sjednána na základě dohody mezi zákazníkem a provozovatelem. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s poskytnutím služby uvedené v popisu a je konečná.

10. Distribuce

Poukazy jsou zasílány pomocí kooperujících distribučních společností. Provozovatel nenese zodpovědnost za případná zpoždění vzniklá při distribuci.

11. Reklamace

Veškeré vzniklé problémy nám zdělte na telefonním čísle +420 777 746 752; co nejdříve sjednáme nápravu. Pokud i přesto nebudete spokojeni, můžete poslat stížnost (včetně čísla použitého poukazu a jména osoby, se kterou bylo daný den jednáno) na adresu Ing. et Ing. Martin Janošík, Čeladná 35, 739 12, Čeladná. Stížnost bude detailně prověřena a budou vyvozena nápravná opatření.